Czym jest taryfa energetyczna G11?

Sprzedawcy energii przygotowują wiele ofert energetycznych. Stawka dla gospodarstw domowych najczęściej opiera się na domyślnej taryfie G11. W tym przypadku odbiorca ma pewność stałej ceny za kWh, która nie jest uzależniona od pory dnia.

Taryfa energetyczna G11

W taryfie energetycznej G11 obowiązuje tzw. rozliczenie jednostrefowe. Standardowy odbiorca prądu w gospodarstwie domowym nie jest zatem ograniczony podziałem na godziny, w których obowiązuje wyższa lub niższa stawka za kWh. Kilowatogodzina to uniwersalna jednostka pomiarowa energii elektrycznej, wykorzystywana do wyrażenia poziomu zużycia pądu przez użytkowników końcowych. W przypadku taryfy G11, cena za uzyskiwaną energię elektryczną w kWh jest stała o każdej porze dnia i nocy.

Skrót G11

Litera „G” w nazwie taryfy oznacza, że jest ona dedykowana gospodarstwom domowym. Pierwsza cyfra „1” sugeruje, że dana stawka odnosi się do obiektów o mocy umownej nie przekraczającej 40 kW. Warunek ten spełniają praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe w Europie, włącznie z polskimi. Druga cyfra „1” odnosi się natomiast do jedno-strefowości danej taryfy. Oznacza to, że cena jednej kilowatogodziny w danym cenniku pozostaje stała przez całą dobę. Taryfa energetyczna G11 różni się tym samym od taryf dwustrefowych, w których rozróżniane są osobne pory niższej oraz wyższej stawki.

Umowa terminowa

Wybierając ofertę sprzedawcy energii z gwarancją stałej ceny, klient zobowiązany jest do podpisania umowy terminowej. W przypadku jej rozwiązania przed zakończeniem ustalonego okresu, odbiorca taryfy musi zapłacić karę umowną. Najczęściej obowiązuje jeden wariant czasowy okresu danej umowy, a jego długość nie przekracza 24 miesięcy. Klienci mogą też mieć do wyboru dwa warianty czasowe. Decydując się na dłuższy okres gwarancyjny, należy liczyć się z koniecznością opłacenia nieco wyższej stawki w momencie zakupu energii elektrycznej w oparciu o taryfę energetyczną G11. Oszczędności pojawiają się w takiej sytuacji dopiero po odświeżeniu danego cennika, w którym uwzględnione zostaną stawki wyższe.