Jak można pożytkować energię słoneczną?

Energia wytwarzana przez Słońce nie tylko ogrzewa planetę, umożliwiając trwanie na niej życia, nie tylko pozwala roślinom na fotosyntezę i procesy umożliwiające ich wzrost, ale można ją również przekształcić w energię cieplną i elektryczną do użytku człowieka. Energia słoneczna może być przekształcana w użyteczną za pomocą dwóch typów urządzeń i są nimi kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Jaka jest między nimi różnica i jak działają?

Wykorzystanie energii słonecznej – kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne są pewnego rodzaju grzałkami, w których krąży niezamarzający czynnik ciepłowniczy, najczęściej glikol propylenowy. Jest on podgrzewany przez energię słoneczną i za pomocą układu pompy obiegowej oddaje następnie ciepło wodzie, która może zostać dostarczana do odbioru jako ciepła woda użytkowa. Za pomocą kolektorów słonecznych nie produkuje się energii elektrycznej, ale ich wykorzystanie latem w celu uzyskania oszczędności na poborze prądu z sieci energetycznej jest jak najbardziej opłacalne. Kolektory słoneczne montowane są najczęściej na domostwach prywatnych, które nie są podłączone do miejskich sieci ciepłowniczych. Więcej informacji na temat energii słonecznej znajdziesz pod linkiem https://eon.pl/dla-domu/portal-o-odnawialnych-zrodlach-energii/zielona-energia/energia-sloneczna.

kolektory do przetwarzania energii słonecznej

Wykorzystanie energii słonecznej – panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne służą do produkcji energii elektrycznej. Najczęściej wytwarzane są z półprzewodników, takich jak krzem, chociaż wykorzystywane są i inne materiały, np. perowskity, w których pod wpływem promieni słonecznych dochodzi do tzw. efektu fotowoltaicznego. Jednakże energia słoneczna nie powoduje powstania użytecznej energii elektrycznej bezpośrednio, ponieważ w ogniwach fotowoltaicznych składających się na panele powstaje prąd stały. Prąd ten kierowany jest do inwertera, czyli falownika, a tam zostaje zmieniony w prąd przemienny, który dostarczany jest już bezpośrednio do oświetlenia oraz poprzez gniazdka do odbiorników. Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na domostwach lub posesjach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej i firmowych, w gospodarstwach rolnych, a także być kumulowane w rozległe, komercyjne farmy fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej na skalę przemysłową.