Dofinansowanie do fotowoltaiki – gdzie szukać wsparcia finansowego?

W Polsce dostępnych jest wiele programów oferujących dofinansowanie do fotowoltaiki. Z pomocy w formie bezzwrotnej dopłaty do zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych mogą skorzystać osoby fizyczne. Celem programów jest wspieranie gospodarstw domowych. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii wiąże się z licznymi korzyściami, a oszczędności generowane są z dniem uruchomienia instalacji PV. Zwrot z inwestycji następuje w przeciągu kilku lat, ale okres ten może ulec jeszcze większemu skróceniu dzięki dotacji na fotowoltaikę.

Program Mój Prąd i Czyste Powietrze

Zwiększeniu popularności fotowoltaiki sprzyja program Mój Prąd, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie dopłaty na zakup i montaż instalacji PV, sięgającej do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota dofinasowania wynosi 5000 złotych. Program skierowany jest do osób fizycznych, które wykorzystują panele słoneczne do pokrycia własnego zapotrzebowania na energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Wnioski o przyznanie dotacji mogą dotyczyć wyłącznie instalacji PV o mocy od 2 do 10 kWp. Program Czyste Powietrze również jest skierowany do osób fizycznych, mogących być właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego. Do złożenia wniosku wystarczy nawet zgoda na budowę takiego budynku. Ubiegać można się w ramach tego programu o dotację lub pożyczkę. Wysokość dofinasowania uzależniona jest od kwoty miesięcznego dochodu na osobę.

Dopłaty do fotowoltaiki w zależności od województwa

W przypadku każdego województwa dostępne jest konkretne ogniwa fotowoltaicze dofinansowanie. W Małopolsce można skorzystać wyłącznie z ogólnodostępnych programów dla osób fizycznych. Wnioski o dotację obejmują programy Czyste Powietrze i Mój Prąd. To samo dotyczy województwa świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, śląskiego, podlaskiego i podkarpackiego. W powiecie pomorskim oprócz wsparcia w programów Czyste Powietrze i Mój Prąd możliwe jest uzyskanie środków europejskich RPO, POIIŚ. W Wielkopolsce dopłaty do fotowoltaiki realizowane są w ramach Projektu Słoneczne dachy, przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej, programów Czyste powietrze i Mój Prąd. W województwie zachodniopomorskim dostępne jest wsparcie w formie bezzwrotnej dopłaty do kredytów i niskooprocentowanych pożyczek oraz dofinansowanie do fotowoltaiki z programów Czyste Powietrze I Mój Prąd.