Dlaczego sektor publiczny musi przeprowadzić audyt energetyczny?

Wzrastająca ilość zanieczyszczeń powietrza, skłania władzę ku podjęciu działań, których zadaniem jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Jest to także wymóg Unii Europejskiej, która narzuca konieczność zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. To właśnie dlatego wdraża się nowe rozwiązania, których zadaniem jest energooszczędność. Zgodnie z Ustawą o o Efektywności Energetycznej, zarządca każdego budynku będącego obiektem sektora publicznego, zobowiązany jest przeprowadzić audyt energetyczny. Dlaczego?

audyt energetycznyPakiet klimatyczny

Przyjęty przez Unię pakiet klimatyczny, nakazuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie, ograniczenie eksploatacji węgla jako paliwa wykorzystywanego do produkcji prądu. OZE w Polsce nie są zbyt dobrze rozwinięte i wciąż głównym surowcem w energetyce jest węgiel. Dodatkowo, trendy wskazują jednoznacznie, że zapotrzebowanie na energię rośnie. Jak zatem pogodzić popyt z wymogami unijnymi? Rozwiązaniem jest ograniczenie marnowania energii. Straty czerpanego prądu niepotrzebnie zawyżają stopień zużycia. Wiele obiektów czerpie zbyt wiele energii w stosunki do zapotrzebowania. W efekcie, pobierany prąd nie jest wykorzystywany do zasilania, a po prostu się marnuje. Właśnie to ma być przyczyną, dla której sektor publiczny zobowiązany jest przeprowadzić rzetelny audyt energetyczny.

Cel audytu

Celem bezpośrednim jest analiza bieżącej sytuacji efektywności energetycznej danego budynku, oszacowanie strat, źródeł przyczyniających się do marnotrawstwa energii i wdrożenie na tej podstawie rozwiązań modernizacyjnych, które zapobiegną stratom energii i sprawią, że każda ilość czerpanego prądu będzie wykorzystana praktycznie. Proces ten pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii, co w skali krajowej przełoży się na ogromne oszczędności prądu. Nadrzędnym celem przeprowadzania i wdrażania wymogów, jakie stawia audyt efektywności energetycznej, jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Efektywne wykorzystywanie energii jest w stanie się do tego przyczynić, mimo stale rosnącego zapotrzebowania na prąd.