Jak zmienić dostawcę prądu w sytuacji net-meteringu?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej od 1 lipca 2007 r. każdy obywatel naszego kraju ma prawo do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. W myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zakup energii elektrycznej od wybranego dostawcy ma się odbywać w oparciu o umowę sprzedaży. Zmiana dostawcy prądu jest możliwa po wygaśnięciu umowy lub poprzednim jej zerwaniu. Jak zmienić dostawcę prądu, gdy posiadamy własną energię z paneli fotowoltaicznych?

Zielona energia

Panele fotowoltaiczne stanowią domowe źródło „zielonej energii”, zapewniające darmowy prąd we wszystkie słoneczne dni w roku. Zmienność warunków pogodowych w Polsce stawia właścicieli elektrowni fotowoltaicznych w sytuacji konieczności podpisania umowy z dostawcą energii elektrycznej z tradycyjnego źródła. Jeśli produkcja prądu przewyższa jej zużycie przez gospodarstwo domowe to na podstawie umowy zawieranej ze sprzedawcą prądu, zostaje ona oddana do sieci. Innymi słowy zostaje zmagazynowana do czasu konieczności jej zużycia. W sytuacji zbyt niskiej produkcji energii, zostaje ona pozyskiwana od sprzedawcy. Proces kalkulacji energii zużytej z sieci i z własnego źródła nazywa się net-meteringiem.

Zmiana dostawcy prądu

Obszary Polski podzielone są na „sprzedawców prądu zobowiązanych”, którzy, posiadając wpływy na danym terenie, domyślnie świadczą usługi gospodarstwom domowym. Jeśli zdecydujemy się na zmianę dostawcy prądu sytuacja nieco się komplikuje. W tym przypadku net-metering staje się niemożliwy ze względu na brak powiązania podmiotowego pomiędzy „sprzedawcą zobowiązanym”, który powinien równoważyć energię oddaną i pobraną z sieci, a sprzedawcą energii elektrycznej, od której będzie pochodził kupowany prąd. Co ważne, zmiana dostawcy prądu nie wpłynie jednak na sposób rozliczania się w systemie „taryf gwarantowanych” – energia, która zostanie przez nas wyprodukowana, lecz nie zużyta, zostanie sprzedana „sprzedawcy zobowiązanemu”, a my w przypadku zajścia potrzeby kupna energii, zwrócimy się do wybranego przez nas dostawcy.