Rynek energii w Polsce – jak wygląda?

rynek energii w Polsce

Rynek energii w Polsce to multum informacji o elektroenergetyce, cenach energii, regulacji prawnych związanych z rynkiem energii oraz źródła odnawialne energii. Dotyczy każdego z nas i każdy zazwyczaj interesuje się informacjami na temat rynku energii, zwłaszcza tymi dotyczącymi cen energii.

Charakterystyka rynku energii w Polsce

Podstawą rynku energii w Polsce są elektrownie oparte na węglu kamiennym oraz brunatnym. Są to dwa surowe najczęściej wykorzystywane do produkcji energii w naszym kraju. Kolejnym źródłem energii w Polsce są elektrownie gazowe. Z kolei najczęściej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii są elektrownie wiatrowe. Marginalną rolę odgrywają inne odnawialne źródła energii takie jak słońce, woda czy biomasa.

Dane przedstawione wyżej pokazują, że w Polsce nadal głównym źródłem energii są nieodnawialne źródła energii i to na nich głównie opiera się rynek energii elektrycznej w Polsce. Ma to bardzo poważne konsekwencje m.in. dla środowiska naturalnego. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że od jakiegoś czasu można zaobserwować wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, więc tendencja może ulec zmianie.

Kierunki rozwoju rynku energii w Polsce

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawia, że państwo polskie musi dostosować się do wymagań oraz obowiązków, które zostają naniesione na państwa członkowskie. Unia Europejska postanowiła, że do 2023 roku odnawialne źródła energii w krajach członkowskich powinny stanowić około 20 % produkcji energii. Jest to duże wyzwanie dla Polski, ponieważ obecnie OZE wynoszą 16 % udziału energii. Początkowo Unia Europejska chciała, aby współczynnik był osiągnięty już w 2020 r., wypracowany został jednak kompromis stopniowego wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii. Polska, aby spełnić wymagane przez Unię Europejską kryteria musi stale podnosić poziom udziału odnawialnych źródeł energii w stosunku do nieodnawialnych źródeł energii. 

Podsumowanie

W Polsce rynek energii opiera się przede wszystkim na węglu kamiennym, węglu brunatnym oraz gazu. Coraz większą rolę odgrywają jednak alternatywne źródła energii, które wykorzystują zasoby naturalne do produkcji energii.