Taryfy energetyczneCzym jest taryfa energetyczna G11?

Czym jest taryfa energetyczna G11

Czym jest taryfa energetyczna G11?

Sprzedawcy energii przygotowują wiele ofert energetycznych. Stawka dla gospodarstw domowych najczęściej opiera się na domyślnej taryfie G11. W tym przypadku odbiorca ma pewność stałej ceny za kWh, która nie jest uzależniona od pory dnia.

Taryfa energetyczna G11

W taryfie energetycznej G11 obowiązuje tzw. rozliczenie jednostrefowe. Standardowy odbiorca prądu w gospodarstwie domowym nie jest zatem ograniczony podziałem na godziny, w których obowiązuje wyższa lub niższa stawka za kWh. Kilowatogodzina to uniwersalna jednostka pomiarowa energii elektrycznej, wykorzystywana do wyrażenia poziomu zużycia pądu przez użytkowników końcowych. W przypadku taryfy G11, cena za uzyskiwaną energię elektryczną w kWh jest stała o każdej porze dnia i nocy.

Skrót G11

Litera „G” w nazwie taryfy oznacza, że jest ona dedykowana gospodarstwom domowym. Pierwsza cyfra „1” sugeruje, że dana stawka odnosi się do obiektów o mocy umownej nie przekraczającej 40 kW. Warunek ten spełniają praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe w Europie, włącznie z polskimi. Druga cyfra „1” odnosi się natomiast do jedno-strefowości danej taryfy. Oznacza to, że cena jednej kilowatogodziny w danym cenniku pozostaje stała przez całą dobę. Taryfa energetyczna G11 różni się tym samym od taryf dwustrefowych, w których rozróżniane są osobne pory niższej oraz wyższej stawki.

Umowa terminowa

Wybierając ofertę sprzedawcy energii z gwarancją stałej ceny, klient zobowiązany jest do podpisania umowy terminowej. W przypadku jej rozwiązania przed zakończeniem ustalonego okresu, odbiorca taryfy musi zapłacić karę umowną. Najczęściej obowiązuje jeden wariant czasowy okresu danej umowy, a jego długość nie przekracza 24 miesięcy. Klienci mogą też mieć do wyboru dwa warianty czasowe. Decydując się na dłuższy okres gwarancyjny, należy liczyć się z koniecznością opłacenia nieco wyższej stawki w momencie zakupu energii elektrycznej w oparciu o taryfę energetyczną G11. Oszczędności pojawiają się w takiej sytuacji dopiero po odświeżeniu danego cennika, w którym uwzględnione zostaną stawki wyższe.

Categories: Taryfy energetyczne

Comments

No Comments Yet. Be the first?

Post a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *